• כפר חב"ד: חתונת משפחות וילהלם – זיגלבוים

    הלילה (רביעי), באולמי 'בית רבקה' שבכפר חב"ד ב' נערכה חתונת הת' מנחם מענדל בנו של הרב אלעזר וילהלם מרבני ישיבה גדולה חח"ל צפת, עב"ג חנה למשפחת הרב מנחם זיגלבוים – מנהל מערכת עיתון "בית משיח", מרמת-גן. בהשתתפות מאות אורחים וידידים שבאו לשמוח בשמחת המשפחות • צילום סלולר: מענדי קורנטלתיעוד משמחת החתונה