• משיח פועל בעולם כבר 30 שנה: השיעור השבועי בבית חיינו

    לאחר שבוע שלם בו התמימים בבית משיח – 770 עסקו בלהט בשיחת הדבר מלכות לש"פ משפטים תשנ"ב, לה מלאים שלושים שנה בימים אלו, דבר טבעי היה שהשיעור השבועי בעניני גאולה ומשיח יעסוק אף הוא בשיחה זו. ואכן, מוסר השיעור השבוע היה הת' דוד אדרעי מתלמידי הקבוצה • הצלם שמואל רייניץ מגיש גלריית תמונות