• בית חיינו: לוח הזמנים לשבת 'זכור' וימי פורים

    לקראת שבת 'זכור' מפרסמים גבאי בית הכנסת, בית חיינו-770, את קיום מנהג נתינת מחצית השקל לצדקה במטבעות אותן נתן כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, לטובת בית הכנסת, את סדר קריאות התורה בשבת הקרובה, וכן את זמני התפילות בחג הפורים במנין הרבי מלך המשיח • לכל הפרטים

    צילום ארכיון: מענדי קורנט