• אי אפשר לשכוח: האיש שחולל את המהפיכה

    בדיוק לפני עשרים שנה, בשנת תשנ"ה, חזר לארץ אחרי קבוצה הרב פרץ פרידמן שהיה באותה עת בחור, והביא עימו חזון שלא לומר חלום: הוא יקים קעמפ אמיתי בארץ • באותה שנה, כשמישהו אמר "קעמפ" היה לזה פירוש אחד ויחיד: קעמפ אורו של משיח • לקריאה