• "שליטה בעזה תהיה רק עם התיישבות יהודית" • ראיון נוקב

    "בטווח הארוך צריכה להיות שם התיישבות יהודית מלאה, ולא רק מטעמים אידיאולוגיים, אלא גם מטעמים ביטחוניים" • ראיון נוקב על ענייני השעה, מנקודת מבט של שלימות הארץ, עם תת אלוף (מיל') אמיר אביבי, יו"ר תנועת הביטחוניסטים ובעברו ראש לשכת הרמטכ"ל • מאת: שלום כלפון, מגזין בית משיח • לראיון המלא