• בעקבות המצב: דברי הרבי ואדמו"ר הריי"צ על חיזוק הבטחון בה'

    בשל המצב הקשה בארץ הקודש, מערכת חב"ד אינפו מגישה קובץ לחיזוק הבטחון בה' שנערך ע"י הרב מנחם מענדל רייצעס, מתוך שיחות ומכתבי הרבי מלך המשיח ואדמו"ר הריי"צ בנושאי אמונה ובטחון בהקב"ה • לקריאה והורדה