• הקהל בעין העדשה: קולטון מסכם את תשרי בגלריה מרהיבה

    חודש תשרי – שנת 'הקהל' המכונה חודש החגים עבר בהצלחה, כאשר אלפי התמימים ואנ"ש, אנשים נשים וטף הגיעו לשאוב כוחות מחצרות קודשנו לכל השנה כולה. הצלם לוי קולטון שתיעד את האווירה במהלך החודש, מסכם את תשרי בגלריה מרהיבה