• חיים טויטו מגיש: 55 רגעים מרהיבים מערב כיפור בליובאוויטש

    אוירה מיוחדת שוררת בחצרות קדשנו בערב יום כיפורים. כולם ממהרים להספיק ללכת למקווה, להתפלל מנחה, לתת צדקה, לקבל מלקות ושאר ההכנות לקראת הצום, בית חיינו נסגר על מנת לסיים את ההכנות, והמאחרים מתפללים בחוץ • צלם חב”ד אינפו חיים טויטו מגיש גלריה גשומה

וידאו