• אלפי אנ”ש והתמימים בראש השנה אצל הרבי

    ארבעים ושמונה של קדושה והתעלות עברו על אלפי אנ”ש והתמימים ששהו בד’ אמות דכ”ק אדמו”ר מלך המשיח בבית חיינו, בשני ימי החג של ראש השנה. בשעת רעווא דרעווין של היום השני, התקיימה התוועדות קודש שכולה כיסופים ואמונה • צלם חב”ד אינפו ינון סויסה תיעד את הקהל אחרי ההבדלה והוא מגיש צרור תמונות