• 'קדמנוך תחילה': התשורה המרתקת מהכינוס • להורדה

    בסיום כינוס ברוכים הבאים של ארגון 'אש"ל הכנסת – אורחים' חולקו לאלפי התמימים שהשתתפו תשורה מרתקת בשם 'קדמנוך תחילה', תוכנו של קובץ זה הינו בעניינים הקשורים לנסיעה לרבי, השהות אצל הרבי, וימי ההכנה לשנה הבעל"ט. הקובץ מלא וגדוש בתוכן חסידי אותנטי ומרתק, בליווי תמונות ומסמכים נדירים וחלקם בפרסום ראשון • להורדה