• אש"ל: דולרים לברכה יוגרלו לתומכים באורחים של הרבי

    בשעות אלו מתקיים הקמפיין השנתי למען ארגון אש"ל הכנסת אורחים ובמשך כל שעות הקמפיין יוגרלו דולרים שהתקבלו מהרבי בהזדמנויות • בחצות שעון ניו יורק: תתקיים ההגרלה הראשונה על דולר שהתקבל מידו הקדושה של הרבי מלך המשיח, בין כל התורמים החל מ-200 ש"ח או 60 דולר. הזדרזו לתרוםלתרומה און ליין

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array