• התגברות התחלואה בנחל'ה: מכתבים יצאו לאנ"ש

    עקב התגברות התחלואה בשכונת נחלת הר חב"ד בקרית מלאכי, כפי הנראה כתוצאה מהדבקה המונית שהיתה בקעמפים בכל רחבי הארץ ובפרט בדיי קעמפ המקומי, ד"ר טל ניר מקהילת חב"ד בעיר ור' חיים שטיינר סגן ראש העיר לשעבר יצאו במכתבים לבני הקהילה בנוגע לעניין • לקריאת המכתבים

    בימין: שטיינר, בשמאל: ד"ר ניר