• ברזיל: כמאה בני נח בסמינר ייחודי

    כמאה בני נח מ-14 עיירות שונות, ומהם ראשים של קבוצות של 30 או 40 בני נח בעיירותיהם, השתתפו בסמינר הראשון לבני נח בברזיל, שאורגן על-ידי מטה בני נח ברזיל בהנהלת הרב יעקב גרנשטט • סמינר ברזיל