• ישיבת קיץ אור יהודה ממשיכה במסע אחר ר' לוי'ק

    תלמידי התמימים בישיבת הקיץ המצליחה של ישיבה קטנה תות"ל אור יהודה ממשיכים לאגור כוחות והתרוממות הרוח באלמא-אטא, בקרבת ציונו הק' של ר' לוי'ק נ"ע. לאחר עוד בוקר מלא וגדוש בתפלה באריכות ושיעורים עיוניים בנגלה ובדא"ח, יצאו התלמידים לנסיעה מיוחדת • צילום: מענדי קוטלרלדיווח המלא