• ירושלים: התוועדות כ"ף מנחם אב בשיכון חב"ד

    בליל כ"ף מנחם אב, יום ההילולא של הרב לוי יצחק נ"ע שניאורסהן – אביו של הרבי, התקיימה בשיכון חב"ד בעיר הקודש ירושלים, בבית כנסת היכל לוי יצחק, התוועדות וכינוס הקהל לזכרון רבי לוי יצחק וכן לזרז ביאת המשיח ע"י חיזוק לימוד עניני משיח וגאולה ובפרט בספר דבר מלכות • לתמונות