• קורס לימודי סמיכה לאנ"ש והשלוחים באזור הצפון

    בימי אלו מתארגנת באזור הצפון קבוצה ללימודי "סמיכה" לשלוחים, ובעלי בתים, בליווי כלי עזר ודפי סיכום. הקורס יעובר ע"י הרב אורי למברג, במסגרת כולל אהלי יוסף יצחק בחיפה. משך הלימודים כשנה שלאחריהם יבחנו האברכים מבחני הסמכה לרבנות בהיכל שלמה • לפרטים