• חג הסמיכה בישיבת בית מנחם ראפ בירושלים

    לאחר שנה של לימודים והשקעה במסגרת הישיבה של הרב גרשון מנחם מענדל אבצן נבחנו התלמידים אצל הרב זלמן ירוסלבסקי שהביע קורת נחת על ידיעות התלמידים ועל הישגיהם הנפלאים. את המעמד כיבדו בנוכחותם בני משפחה שהגיעו במיוחד מחו"ל • לתמונות