• עוצמה של אמונה והתקשרות בבאנקעט המרכזי של התמימים

    עוצמה של אמונה והתקשרות אפפה את היכל האודיטוריום המפואר בקמפוס 'גבעת וושינגטון' במוצאי שבת י"א ניסן, עת בה התאחדו כלל התמימים במוצאי 'שבת שכולה משיח' לפארבריינגען הגדול בליל התקדש החג בארגון 'את"ה העולמי' • במעמד נשאו דברים הרב שלום דובער הכהן הענדל, הרב ישראל שנ"ז ווילשאנסקי והרב שמעון יהודה פיזם, לצד חלוקת חפצי קודש ופרסים ממבצע ההכנה הגדול לי"א ניסן • צלם השבת דוב בער הכטמן מגיש תיעוד ענק