• ביום הולדת הרבי: ברמת שלמה חנכו רחוב על שם הרבנית

    היום יום סגולה, יום הבהיר י"א ניסן התקיים מעמד מרגש בקרית ליובאוויטש שבשכונת רמת שלמה בעיר הקודש ירושלים של קריאת רחוב על שם הרבנית חי' מושקא נ"ע • צילום: דוב בער הכטמןלדיווח המלא ותיעוד ענק