• כך סיימו את זמן החורף ב'בדרך תמים' צפת • תיעוד מסכם

    תנופת ההכנה לישיבות ממשיכה ביתר שאת וביתר עוז בסניף בדרך תמים צפת, רגע לפני בין הזמנים, לאחר עשרה מפגשי לימוד במשך עונת החורף בספר 'בדרך תמים', המכין את התמימים הצעירים לקראת הכניסה לישיבה, הגיע היום בו הוכיחו התמימים את ידיעותיהם ורמת שליטתם בחומר הנלמד • צילום: גיל מנחם כרמלילתיעוד מסכם