• הודו: משלחת רבנים ושוחטים בחיזוק הקהילה היהודית בבומביי

    משלחת של רבנים ושוחטים הגיעו מישראל למסע חיזוק הקהילה היהודית בבומביי. במהלך המסע, התארחו במרכז חב”ד אצל רב הקהילה היהודית הרב אלירני רוסו והתפעלו מהפעילות של מרכז חב”ד – הכוללת בין היתר מערך לאחזקת בתי הכנסת, אספקת צרכי הקהילה בכשרות, הדפסות ועלונים, מקווה טהרה מהודר, פעילויות חינוך ועוד • לדיווח ותמונות