• הולך ומוסיף באור: שני שלוחים חדשים לעיר בת ים

    תנופת השלוחים הצעירים, המכינים את העולם לקבלת פני הרבי מלך המשיח, הולכת וצוברת תאוצה. עם הגיעו של חג החנוכה, מטה יציאה לשליחות שמחים לבשר על יציאתם של שני שלוחים חדשים: הרב מנחם מענדל ורעייתו גבאי והרב אליעזר ורעייתו פייגיןלדיווח המלא