• רמת גן: שמחה משולשת בבית חב"ד • תיעוד ענק

    בבית חב"ד המרכזי של האחים, שלוחי הרבי מלך המשיח לעיר רמת גן הרב אבי ויוסי גל, נחנך בית כנסת, בית תורה בית תפילה ובית מעשים טובים, הוכנס ספר תורה כתב אדמו"ר הזקן על ידי הנגיד צחי יצחק בן נאוה. לאחר הקפות וריקודים התקיימה התוועדות חסידית עד אור הבוקר עם הרב פרקש ומשפיעים נוספים • צילום: דוד וויל • לתיעוד ענק