• חדרה: תלמוד תורה 'בני מנחם' מסכמים חודש גדוש בפעילות

    את חודש חשוון פתחו בת"ת 'בני מנחם' בחדרה במבצע חסידי לרגל יום הבחירות בו כל תלמיד נתבקש למלא דף משימות לפי שכבת גיל שבראש המשימות עמדה משימת הבונוס – להניח תפילין לכמה שיותר יהודים, רוב תלמידי התלמוד תורה הגישו את דף המשימות מלא וחתום • לדיווח המלא ותמונות