• בצל האזעקות והעוצר: יהודי קייב חגגו את ראש השנה

    עם מכתב ברכה מיוחד מראש ממשלת אוקראינה לרבה של קייב • חיילים שחזרו לביתם מאזורי הקרבות כדי להשתתף בתפילות ראש השנה • כך נפתחה השנה החדשה בקהילה היהודית של קייב