• כנס המנהלים של אגו"ח: תוכניה מלאה ומושקעת

    התוכניה המלאה של כנס מנהלי מוסדות וארגוני חב"ד באה"ק, מתפרסמת לראשונה ובה הפתעות רבות והרצאות מרתקות. הכנס השנתי, שנערך מאז שנת תנש״א, בברכתו ובעידודו של כ״ק אד״ש מה״מ, יערך השנה במשך שלושה ימים מעשירים, כ"א – כ"ג אייר, במלון לביא היוקרתי • לכתבה המלאה ולתוכניה