• מרכז את"ה בארץ הקודש: הזוכים בהגרלה הנדירה

    הנהלת מרכז את"ה בארה"ק, מברכת בברכת יישר כח גדול, לכל השותפים היקרים המסייעים בכל מאודם להפצת אור תורת החסידות בארץ הקודש! יהי רצון שתזכו לשפע ברכה והצלחה מידו המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה, בגשמיות וברוחניות, באופן של עד בלי די, עד שנזכה כולנו בקרוב ממש ל"קאתי מר" בהתגלותו של הרבי מלך המשיח • לשמות הזוכים