• קרית גת: התוועדות ה' טבת בכולל שערי גאולה

    דידן נצח בכולל שערי גאולה קרית גת: בליל ה' טבת התקיימה התוועדות חסידית פעילה עם שליח הרבי שליט"א מלך המשיח לראשון לציון הרב אלי סגל, בהשתתפות תושבי העיר, בחן ובאופיניות היחודית לו התוועד על ההתקשרות לרבי ואיך נשיא הדור מנהל ומוביל את העולם • לתמונות מההתוועדות