• בתות"ל אור יהודה מתכוננים לשמיטה

    בישיבות תות"ל אור יהודה ישיבה קטנה וגדולה מתכוננים כבר לשנת השמיטה, הנהלת הישיבה בראשות הרב שלום דובער הכהן הנדל דאגה להביא את הר' שניאור זלמן רווח ראש המכון למצוות התלויות בארץ מומחה לשנת השמיטה, למסור שיעור בפני התלמידים אודות שנת השמיטה וההשלכות לזה לכל אחד • לתמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array