• לראשונה: לימודי הלכה ו'סמיכה' מוכרים ע"י 'קרן השתלמות'

    בעקבות פניות רבות של מורים, מחנכים ועובדי הוראה מאנ"ש "למען ילמדו" יוצאים עם בשורה של ממש. החל מהיום ניתן להשתתף במסלולי הלימוד של "למען ילמדו" ולקבל החזרים של שנת שבתון • לכל הפרטים