• רבני חב"ד בקריאה: לפעול למניעת הקמת ממשלת שמאל

    לאור המצב בהתגבשות ממשלה הנשענת על יסודות הפוגעים בבטחון יהודי ארץ ישראל והעולם ובשלימות ארצנו הקדושה, קוראים רבני אנ"ש: "על כל אחד ואחת מוטלת אחריות אישית מצד הדין של "לא תעמוד על דם רעך" לעשות כל מה שביכולתו לפעול שלא תקום ממשלה כזו" • למכתב המלא