• זכרון להולכים: הרב שניאור זלמן גרליק ע"ה

    היום חל יום היארצייט של הרב  שניאור זלמן גרליק רבה של כפר חב"ד שנפטר בח' סיון תשל"ד בתאונה קטלנית בה נהרגו ארבעה חסידים • היה רבה הראשון של כפר חב"ד. מהתלמידים הראשונים בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, ענוותן, שקדן ומקושר לרבותינו אדמו"ר הרש"ב, אדמו"ר הריי"צ והרבי • לתולדות חייו