• זכרון להולכים: הרב מנחם מענדל קפלן ע"ה

    היום חל יום השנה – ה'יארצייט', של החסיד הרב מנחם מענדל קפלן ע"ה, שנפטר בו' מר חשון תרפ"א • כונה בפי כל 'מענדל דער חסיד'. היה חסיד חב"ד-ליובאוויטש תושב בוברויסק, ולמרות שבעיר זו הנהיג את חצרו רבי שמריה נח, הוא התקשר לאדמו"ר הרש"ב ולאדמו"ר הריי"ץ • לתולדות חייו מתוך חב"דפדיה