• ב' ניסן: יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר הרש"ב

    בב' ניסן מציינים חסידי חב"ד מאה שנה ליום הסתלקותו של כ"ק האדמו"ר הרש"ב, החמישי בשושלת אדמו"רי חב"ד, ייסד את ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, אם ישיבות חב"ד בעולם • נולד ביום כ' בחשוון תרכ"א, והסתלק ביום ב' ניסן תר"פ ומנוחתו כבוד ברוסטוב. "אני עולה השמיימה, את הכתבים אני משאיר לכם" • לערך המלא בחב"ד-פדיה