• אלפי משלוחי מנות חולקו למגורשי גוש קטיף

    כאלפיים מאתיים משלוחי מנות נשלחו לכל מגורשי גוש קטיף בישובים השונים, דגש מיוחד הושם על הבאת השמחה למשפחות השכולות ונפגעי הטרור. צוותי 'משמחים' יצאו מצוידים במשלוחי מנות מפוארים, בלחיים ובמוזיקת פורים מרקידה בתגבור בחורים מישיבת "דעת" • לכתבה ולתמונות