• ד"ש חסידי מהישיבה בנחל'ה: מבצע 'בזבוז האוצרות'

    בהמשך לי"א שבט שנת השבעים תשי"א – תשפ"א, יוצאים התלמידים השלוחים בישיבת תות"ל בית הר"מ שבנחלה במבצע חדש גדול ממדים, הנקרא 'בזבוז האוצרות'. המבצע המתחיל ממש בימים אלה, מתפרש על פני שבע שבועות. במהלך המבצע, ישננו הבחורים שבע שיחות של הרבי, ימלאו שבע משימות יומיות ומשימות שבועיות • לכל הפרטים