• זכרון להולכים: הרב פרץ מוצ'קין ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב פרץ מוצ'קין ע"ה, שנפטר בכ"א טבת תשמ"ב • היה מתלמידי ישיבת 'תומכי-תמימים' בליובאוויטש, זכה לחסות בצילם של שלושה מרבותינו נשיאנו. הצטיין במידת החסד והצדקה בתמיכת אנ"ש בימים המרודים ברוסיה וביחוד להחזקת ישיבת 'תומכי תמימים' במסירות נפש • לתולדות חייו