• זכרון להולכים: הרב ישראל צבי הבר ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב ישראל צבי הלוי הבר ע"ה שנפטר בי"ד כסלו תשס"ז • היה במשך מספר שנים שליח הרבי ברומניה, ובתקופות אחרות שימש כמשפיע בשיכונים בכפר חב"ד, היה בעל זכרון מופלא, מעמיק מאוד ובעל חוש נגינה מיוחד במינו • לתולדות חייו בחב"דפדיה