• זכרון להולכים: הרב שמואל (מולע) אזימוב ע"ה

    היום חל יום היארצייט של השליח הרב שמואל (מולע) אזימוב ע"ה, שנפטר בי"ב חשוון תשע"ה • היה  משלוחי הרבי לפריז, מגדולי המחזירים בתשובה במדינת צרפת. בב' אייר תשל"ג נשלח על ידי הרבי לפריז, ובמשך השנים הקים רשת של מוסדות חינוך והביא תחתיו עשרות רבות של שלוחים הפזורים בכל רחבי פריז וסביבותיה • לתולדות חייו

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array