• קובץ חדש ומרהיב: בית רבינו שבבבל

    לרגל שמונים שנה לקניית בית חיינו, בית משיח – 770, מוציא ארגון התאחדות החסידים, קובץ מרתק ומרהיב, ובו שיחות, סקירות ותיאורים, אודות התאריכים החשובים בציר הזמן של הבנין שממנו אורה יוצאת לעולם כולו • לקניה בחב"ד-שופ