• זכרון להולכים: הרב נתן גוראריה ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב נתן גוראריה ע"ה, שנפטר בה' מנחם-אב בשנת תשס"ה • היה חסיד חב"ד ואיש עסקים גדול בשכונת קראון הייטס, היה חבר הנהלה בישיבת אוהלי תורה, ותרם מכספו להחזקת המוסד • לתולדות חייו

    בחתונתו משמאל לאביו