• במוצ"ש: התוועדות 'חג הגאולה' מרכזית ב'זום'

    'התאחדות החסידים' מזמינים את כולם להשתתף בחגיגת התוועדות חסידים רבתי לזירוז ההתגלות – לכבוד חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז – צ"ג שנה לגאולת וק"מ שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ זי"ע. במוצאי שבת קודש חג הגאולה י"ב תמוז, מהשעה 22:00, יתוועדו ויחזקו את האמונה וההתקשרות משפיעים ושלוחים • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array