• תופעה מטרידה: כת עבודה זרה סינית בקמפיין בערים החרדיות

    מודעות המראות את הסכנה שבמשטר הסיני עלולות להיות ניסיון של כת עבודה זרה סינית להביא לידי הציבור את שיטתה • ביד לאחים אומרים: גם אם חלק מהטענות כנגד הסינים נכונות, ייתכן שהמודעות נועדו למטרה אחרת לגמרי • מדובר בכת של עבודת זרה ממש על כל המשתמע • להזהיר גדולים על הקטנים • לכתבה המלאה