• זכרון להולכים: הרב שלום דובער פבזנר ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב שלום דובער פבזנר ע"ה, שנפטר בי"ט סיון בשנת תשמ"ז • היה מבעלי דפוס 'בלשן' יחד עם החסיד ר' מרדכי שוסטרמן ועסק בההדרת והדפסת ספרי נגלה וחסידות • לתולדות חייו מתוך חב"דפדיה