• זכרון להולכים: הרב יעקב לנדא ע"ה

    הערב יחול יום היארצייט של הרב יעקב לנדא ע"ה שנפטר בכ"ו שבט תשמ"ו • שימש כרבה של העיר קורניץ ורבה החב"די הראשון של העיר בני ברק. זכה להיות "רב החצר" בבית הרבי הרש"ב ולימים רבה של העיר בני ברק ולהיות מחסידיו המקושרים ביותר של הרבי הרש"ב. היה בקשר הדוק עם הרבי מלך המשיח הן בהיותו ברוסיה והן לאחר מכן בהיותו בארץ הקודש • לתולדות חייו