• זכרון להולכים: הרב יעקב לנדא ע"ה

    בתאריך כ"ו שבט, חל יום היארצייט של הרב יעקב לנדא ע"ה ששימש כרבה של העיר קורניץ, וזכה להיות "רב החצר" בבית הרבי הרש"ב ולימים רבה של העיר בני ברק • הן בהיותו ברוסיה והן לאחר מכן בהיותו בארץ הקודש היה בקשר הדוק עם הרבי. פעם הרבי נפגש עימו בחדר של הרי"ל וישבו יחד על מיטת הרי"ל והרבי לימד אותו את 'חכמת התכונה' • לתולדות חייו מתוך חב"ד פדיה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array