• זכרון להולכים: הרב אברהם אבא זליגסון ע"ה

    בכ"ה שבט חל יום היארצייט של הרב אברהם אבא זליגסון ע"ה שהיה חסיד נלהב, 'רופא בית הרב' אצל הרבי, ורופא בשכונת קראון הייטס. בשנותיו האחרונות של הרבי הריי"צ, ביקש הרבי ממנו להצטרף אליו לביקוריו אצל חותנו וד"ר זליגסון היה מקורב מאוד בבית רבי, עד שגם בי' שבט תש"י, ר' אברהם-אבא היה נוכח בעת ההסתלקות • לתולדות חייו