• התוועדויות אזוריות לרגל יום הנישואין של הרבי

    התוועדויות אזוריות לחיזוק האמונה וההתקשרות שנערכו בסיוע 'התאחדות החסידים' בלוד עם הרב עופר מיודובניק, בצפת עם הרב חיים הלל שפרינגר והרב בני מאירי, בנוף הגליל עם הרב יי"ס סגל ובקריות עם הרב מאיר טרעגר ושליח הרבי לקריות ומנכ"ל מוסדות נפש חיה הרב שמשון פיזם. במהלך ההתוועדויות שמחו ורקדו ועמדו על גודל אהבתו העצומה של הרבי לכל אחד מהחסידים ומשפחותיהם ועל הזכות והחובה לפעול את ההתגלות בגלוי • לתמונות