• זכרון להולכים: הרב אשר ששונקין ע"ה

    היום חל יום היארצייט, של החסיד הרב אשר ששונקין ע"ה, שנפטר בה' מר חשון תשמ"ח • היה מחסידי חב"ד שמסרו נפשם על שמירת הגחלת היהודית ברוסיה הסובייטית. נכלא והוגלה לסיביר, אך גם שם המשיך לשמור תורה ומצוות במסירות נפש. לרבים זכורה ברכת הדלקת הנרות בחג החנוכה שאותה בירך במניין של הרבי מידי שנה • לתולדות חייו מתוך חב"דפדיה