• זכרון להולכים: הרב פנחס לייבוש הרצל ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב פנחס לייבוש הרצל ע"ה, שנפטר בד' תשרי תשע"ה • היה מזקני חסידי חב"ד בארץ שכיהן כמשפיע בבית הכנסת חב"ד 'בעל התניא' בירושלים. נמנה מאז ומתמיד על החסידים המאמינים בגלוי בזהותו של הרבי כמלך המשיח, ואף הצטרף וחתם על הפסק דין ההלכתי בענין זה • לתולדות חייו