• זכרון להולכים: הרב משה לברטוב ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב משה לברטוב ע"ה, שנפטר בה' אלול תשס"ה • זכה להיות בין הבחורים שנבחרו בהוראת אדמו"ר הריי"צ לבוא ללמוד בישיבת תומכי תמימים המרכזית 770. היה המייסד והמנהל של 'לשכת עזרת אחים'. אחרי מחלה ממושכת, וקבלת ייסורים באהבה, הוא נפטר בחוליו בבית הרפואה מאנט סיני שבניו יורק • לתולדות חייו